Project Description

Nakon 40-te godine, sa pojavom prezbiopije (“kratke ruke kod čitanja”), problem više pari naočara, usled različite dioptrije za blizinu, srednju distancu (računar) I daljinu, najlakše ćete rešiti korišćenjem progresivnih (multifokalnih) stakala.
Progresivna (multifokalna) stakla objedinjuju dioptrije za sve distance, postepenim prelaskom od najniže (za daljinu) do najjače (za citanje) bez estetskih promena u spoljašnjem izgledu stakala. Staklo izgleda kao I staklo sa jednom dioptrijom (za razliku od bifokala, sa vidljivom linijom na staklu). Savremeni dizajn progresiva omogućava brzu I laku adaptaciju, laganim pomeranjem glave u polju jasnog vida za odredjenu distancu.
Odlično su rešenje u dinamičnom i radnom okruženju. Pružaju mogućnost da sa jednim naočarima, citate, radite na računaru I komunicirate sa ljudima iz okruženja na većim distancama.
U dinamičnom okruženju,omogućavaju jasnu sliku na daljunu I mogućnost korišćenja mobilnog telefona bez promene naočara.( Kod vozača , jasna daljina I kontrolna tabla automobila).
Mogu biti bela sa antireflexom, foto progresivi (foto gray ili foto brown), kao I obojena sunčana progresivna stakla.