Project Description

Glaukom

ZAKAŽITE PREGLED

Glaukom

ZAKAŽITE PREGLED

Utvrđivanje vrednosti intraokularnog pritiska

Simptomi:
Težina u očima, umorne oči kao posle dušeg rada za kompjuterom. Neki put je teško razlikovati ih. Glaukom je tihi ubica “vida“ jer u najvećem broju je bez simptoma pa se pacijenti obraćaju kasno kada su promene već izražene. Ukoliko se zapusti i ne kontroliše može doći do potpunog gubitka vida.
Pregledom se utvrđuje vrednost dioptrije i očni pritisak oba oka, oštećenje očnog živca (pno) uz treću kardinalnu karakter. promene u vidnom polju. Ovo je sve predmet ispitivanja koje mogu pomoći u ranim fazama bolesti.

Ne postoji direktna korelacija između visine očnog pritiska i stepena oštećenja tako da postoje osobe koje imaju povišeni očni pritisak a nemaju glaukom i obrnuto.
Do glaukoma dolazi najčešce zbog smanjenog izlaska očne vodice iz oka kada dolazi do povećanja pritiska i oštećenja očnog živca. To progresivno oštecenje nervnih vlakana i očnog nerva utiče na prenos svetlosnog signala do centra u mozgu gde se formira slika predmeta. Rezultat ovog patološkog procesa je postepeni progresivni gubitak vida.

Posebna opasnost je što u dužem vremenskom periodu nema tegoba, stoga je uz kontrolu iop nepohodna je kontrola promena u vidnom polju i stanja vidnog živca na ošnom dnu.
U opasnosti su ljudi starije životne dobi preko 50 godina starosti sa pozitivnom porodicnom istorijom glaukoma, kratkovidi, dijabetičari, kardiovaskularni bolesnici itd.

Lečenje:
U prvo vreme leči se kapima za oči a kod težih oboljenja postoje dva tipa operacija, laserska i klasična.
Th je dinamična i menja se u zavisnosti od manifestacija na oku i stepena napredovanja. Samim tim značaj prteventivnih kontrola je izvanredan.

“Preventivno sam došao na pregled je sam imao smetnje u vidu i nekako su mi oči bile stalno umorne. Sada znam o čemu se radi i kako to da rešim. Zahvaljujem na dijagnostici i pomoći. Pozdrav od Jovana ”.

JOVAN SIMIĆ • NOVI BEOGRAD

Specijalna ponuda za porodične preglede u ordinaciji i u kućnim posetama

Cena po dogovoru

ZAKAŽITE PREGLED